FAQs Complain Problems

FAQs

जन्म दर्ताको लागि आवस्यक कागजातहरु :

 1. आमा बुवा को नागरिकता 
 2. बिबाह दर्ता (अनिवार्य)

बिबाह दर्ताको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरु :

 1. बेहुली पक्षको सिफारिस 
 2. बेहुला / बेहुली को जन्म दर्ता / नागरिकता 
 3. तिन (३) पुस्ता खुल्ने  बाट सिफारिश

मृत्यु दर्ता को लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरु :

 1. मृतक को नागरिकता 
 2. वार्डको सिफारिस 
 3. ३ पुस्ता खुल्ने गरि सिफारिस

नाता प्रमाणित गर्दा चाहिने कागजातहरु :

 1. दुवै पक्ष को नागरिकता / जन्म दर्ता
 2. निवेदन 
 3. १ /१ प्रति फोटो 

बालपोशन को लागि कागजातहरु :

 1. जन्म दर्ता 
 2.  १ प्रति फोटो 
 3. संरक्षक को नागरिकता को फोटोकोपी 
 4. नगरपालिका मा आयर दर्ता गराउनु पर्ने
 5.