FAQs Complain Problems

मिर्चैया नगरपालिका को अस्पताल

Read More

बाह्र बिघा , मिर्चैया

Read More

कमलदह, मिर्चैया वार्ड ९

Read More

Green Mirchaiya

Read More

कटारी-उदयपुर जाने बाटो

Read More

सौन्दर्य मिर्चैया

Read More

मोहन उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिर्चैया

Read More

मिर्चैया बजार

Read More

लैंगिक समानता बिरुद्ध कार्यक्रम

Read More

रोजगार सहायकको परिक्षा कार्यक्रम समबन्धमा ।

परिक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटर छनौटको लागि परिक्षा तालिका सार्वजानिक गरिएको वारे ।

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर छनौटको लागि रोल नं. निर्धारण गरिएको वारे ।

संक्षिप्त सूची सच्याई पुनःप्रकाशन गरिएको वारे ।

साहयक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि पाठ्यक्रम तोकिएको वारे ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको वारे ।

LISA को लागी चाहीनी डकुमेन्ट को विस्तृत विवरण हेर्नु होस ।

शाखागत विवरण ।

Pages

विधुतीय शुसासन सेवा

कर्मचारीहरुको विवरण

नन्दन ठाकुर
सिभिल इन्जिनियर
nandant197@gmail.com
९८२४३५६५७७
गणेश गुप्ता
रोजगार संयोजक
ggupta9844@gmail.com
9844243756

Pages