FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
स्थानीय सरकार संचालन एंन, २०७४ 05/23/2022 - 15:53 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ 04/29/2022 - 11:36 PDF icon मृगौला प्रत्यारोपण, डायलासिस कार्यविधि २०७८.pdf
ड्रोन संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 02/25/2022 - 15:11 PDF icon Drone_सम्बन्धि_कार्यविधि.pdf
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता लगायतका देहायका संहिताहरु २०७५ भदौ १ गते देखि लागू भएको छ । 08/25/2018 - 17:19 PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf, PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf